Blue Flower

Theo thông báo khẩn của Giáo Hội Tin Lành Giám Lý Đức (Evangelisch-methodistische Kirche), Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt Nam Frankfurt / Rhein-Main sẽ ngưng các sinh hoạt họp mặt cũng như thờ phượng Chúa tại Hội Thánh.
Hội Thánh sẽ thờ phượng Chúa online qua Video-Konferenz kể từ Chúa nhựt 15.03.2020!