Blue Flower

Theo thông báo khẩn của Giáo Hội Tin Lành Giám Lý Đức (Evangelisch-methodistische Kirche), Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt Nam Frankfurt / Rhein-Main sẽ ngưng các sinh hoạt họp mặt cũng như thờ phượng Chúa tại Hội Thánh.
Hội Thánh sẽ thờ phượng Chúa online qua Video-Konferenz kể từ Chúa nhựt 15.03.2020!

Vì Đức Chúa Trời yêu thương nhân loại, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy, không bị hư ất mà được sự sống vĩnh cửu!

Giăng 3:16